Moduł 4 zawiera opis kultury organizacyjnej oraz obejmuje tematy skutecznego (wirtualnego) globalnego przywództwa, odpowiedzialności lidera, ról i wyzwań, równości wśród pracowników, jej wyzwań i rozwiązań. Ostatnia część tego modułu obejmuje przegląd skutecznych narzędzi samooceny przywództwa, takich jak Zasady Przywództwa Campbella, Model Doskonałości EFQM oraz podstawowe informacje potrzebne do stworzenia efektywnego planu działania.

W szczególności w ramach tego modułu omówione są następujące zagadnienia: kultura organizacyjna (jej definicja i implikacje), wizja firmy, możliwości i wyzwania dla e-przywódców w wirtualnych zespołach, Zasady Przywództwa Campbella, Model Doskonałości EFQM, wskazówki dotyczące przygotowania osobistego planu działania.

Po ukończeniu tego modułu, uczesnik kursu będzie: 

  • znać definicję kultury organizacyjnej;
  • umieć opisać wyzwania i wskazówki dotyczące zarządzania systemowego w organizacji;
  • w stanie zilustrować role i obowiązki wirtualnego przywódcy w kontekście wirtualnego globalnego przywództwa;
  • znać narzędzia samooceny potrzebne skutecznym liderom, takie jak Zasady Przywództwa Campbella, Model Doskonałości EFQM, aby zapewnić wsparcie dla innowacji, elastyczności i komunikacji.

Last modified: Wednesday, 14 July 2021, 12:22 PM