Ten moduł przedstawi opis percepcji, stereotypów i oczekiwań w różnych kulturach. Obejmie również tematy zarządzania zmianą, niejednoznacznością i konfliktami między kulturami oraz przedstawi praktyczne narzędzia i strategie skuteczniejszego przywództwa w środowisku wielokulturowym.

Po ukończeniu tego modułu, uczestnicy kursu będą:

  • znać definicje percepcji, stereotypów i oczekiwań w różnych kulturach, dzięki czemu będą umieć identyfikować wyzwania oraz korzystać ze wskazówek pomagających prawidłowo funkcjonować w wielokulturowym zespole;
  • potrafić zilustrować sposoby radzenia sobie ze zmianami, niejednoznacznością i konfliktami w różnych kulturach;
  • znać praktyczne narzędzia i strategie skuteczniejszego przywództwa w środowisku wielokulturowym, które będą wspierać efektywne zarządzanie wielokulturowym zespołem i rozwiązywanie problemów związanych z różnicami kulturowymi mogącymi wystąpić w międzynarodowym środowisku biznesowym.


Źródła obrazów użytych w Module 2 wskazane są pod obrazami. Wszystkie niepodpisane obrazy pochodzą z zasobów otwartych serwisu Pixabay.com.

Last modified: Tuesday, 22 June 2021, 1:25 PM