Moduł zawiera definicję czynników kulturowych. Rozwija zrozumienie, w jaki sposób kultura wpływa na przywództwo, zwiększa świadomość relacji pomiędzy kulturą a przywództwem, poprawia zdolność do bycia dobrym liderem, ale jednocześnie pomaga zrozumieć wpływ kultury na zachowanie ludzi w ich przedsiębiorstwach i organizacjach, a także rozwija zrozumienie znaczenia wielowymiarowego przywództwa – zarówno lokalnego, jak i globalnego.

Po ukończeniu Modułu 1, uczestnik kursu: 

  • Będzie znać definicję czynników kulturowych w globalnym środowisku biznesowym.

  • Będzie rozumieć jak kultura wpływa na przywództwo.

  • Będzie posiadać większą świadomość relacji między kulturą a przywództwem w kontekście globalnym.

  • Będzie w stanie poprawić zdolność bycia dobrym liderem międzykulturowym w kontekście wpływu kultury na ludzkie zachowanie. 

  • Pozna znaczenie wielowymiarowego przywództwa zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.


Last modified: Monday, 21 June 2021, 11:18 AM