1. Adler, N.J., Gundersen, A. (2007). International Dimensions of Organizational Behavior. Boston: Cengage Learning.
 2. Bąk, M. (2006). Stereotypy w zatrudnieniu i ich wpływ na dyskryminację pracowników w polskich przedsiębiorstwach. Kultura zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach.
 3. Browaeys, M.J., Price, R. (2011). Understanding Cross-Cultural Management. Second Edition. Prentice Hall.
 4. Delecta Jenifer, R., Raman,G.P. (2015). Cross Cultural Communication Barriers in Workplace. International Journal of Management, 6(1).
 5. Jankowska-Mihułowicz, M. (2011). Kształtowanie organizacji wielokulturowej - strategie behawioralne. Problemy Zarządzania, vol. 9, no. 4(34).
 6. Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych.
 7. Kroeber, A. L., Kluckhohn, C. (1952). Culture: a critical review of concepts and definitions. Papers. Peabody Museum of Archaeology & Ethnology, Harvard University, 47(1).
 8. Lauring, Jakob (2011). Intercultural Organizational Communication: The Social Organizing of Interaction in International Encounters. Journal of Business Communication48(3).
 9. Mohammed, U.K., White, G.R.T., Prabhakar, G.P. (2008). Culture and Conflict Management Style of International Project Managers. International Journal of Business and Management, 3(5).
 10. Neculăesei, A.N. (2017). Cultural Stereotypes – A Revival of Bosche’s View. Review of Economic and Business Studies, 10(2).
 11. Rozkwitalska, M. (2011). Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych. Oficyna a Wolters Kluwer business.
 12. Rozkwitalska, M. (2012). Interakcje międzykulturowe w ujęciu pozytywnego potencjału organizacji. Organizacja i Kierowanie, 4(153).
 13. Schroeder, J. (2015). Zarządzanie konfliktem w organizacji działającej w międzynarodowym otoczeniu - wpływ kultury narodowej. Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 10(946).
 14. Wilczewski, M., & Søderberg, A-M. (2017). Badania nad komunikacją międzykulturową: Dotychczasowe paradygmaty i perspektywy badawcze. Zeszyty Prasoznawcze60(3 (231)).

Internet resources:

 1. Bariery komunikacyjne, https://mfiles.pl/pl/index.php/Bariery_komunikacyjne [accessed 27.01.2021]
 2. Cultural expectations and leadership, https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2/cultural-expectations-and-leadership [accessed 20.01.2021].
 3. Cultural stereotypeshttps://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/kp/vf/jaakko.shtml [accessed 17.01.2021].
 4. Culture, Cambridge Dictionary, http://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/culture [accessed 10.09.2020].
 5. Managing Cross-Cultural Communication, http://www.toptal.com/insights/distributed-teams/cross-cultural-communication-barriers [accessed 12.10.2020]
 6. Norms, Cambridge Dictionary, http://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/norm [accessed 11.09.2020].
 7. Różnice kulturowe związane z podejściem do czasu i przestrzeni, https://migranciwielkopolska.caritas.pl/03-08-2020-roznice-kulturowe-zwiazane-z-podejsciem-do-czasu-i-przestrzeni/ [accessed 15.01.2021]
 8. Value, Cambridge Distionary, http://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/value [accessed 11.09.2020].
 9. What is cross-cultural communication?, IGI Global, http://www.igi-global.com/dictionary/cross-cultural-communication/6258 [accessed 16.10.2020]
 10. Zimmermann, K.A. What is Culture? Definition, Meaning and Examples, Live Science, http://www.livescience.com/21478-what-is-culture-definition-of-culture.html [accessed 10.09.2020].

Last modified: Thursday, 24 June 2021, 11:48 AM