2. Określenie celu

2.2. Działania

Tworząc plan, należy zadać sobie pytanie, jakie zadania należy regularnie wykonywać, aby osiągnąć swój cel? Na przykład: "Co i jak muszę zrobić, by wzmocnić swoją pozycję na rynku?".

Ta część jest często powiązana z działaniami marketingowymi; choć może również wspierać procedury kontroli jakości i obsługi klienta, na przykład poprzez monitorowanie stopnia zadowolenia klientów.