2. Określenie celu

2.1. Zasoby potrzebne do osiągnięcia celów

Należy przeanalizować zasoby potrzebne do osiągnięcia swoich mini-celów.

Ta część wymaga możliwości analizy i obliczeń. Można użyć narzędzi ilościowych do analizy trendów, statystyk, wysokości i fluktuacji.