2. Określenie celu

Cele powinny być jasne i zawierać konkretne terminy, aby były skuteczne.

Efektywne cele podsumowuje angielski akronim SMART. Oznacza, że cele powinny być:

Konkretne (Specific): cel powinien być jasno określony: np. „Chcę zwiększyć obroty o 15% w ciągu 2 lat poprzez tworzenie partnerstw i sojuszy na rynku amerykańskim”, a nie „Chcę, aby moja firma była bardziej rentowna”.

Mierzalne (Measurable): nalezy określić ilościowo swój cel, aby wiedzieć, kiedy zostanie osiągnięty (patrz powyższy przykład).

Osiągalne (Attainable): cele powinny być ambitne i stanowić wyzwanie, ale nie mogą być nierealne do wykonania: np. "Chcę, by moja firma kosmetyczna wyprodukowała linię kremów dla lokalnej sieci sklepów", a nie "Za 5 lat moja firma będzie największym producentem kremów w Europie".

Adekwatne (Relevant): cele powinny mieć na celu poprawę obecnej sytuacji.

Okresowe (Time): cele powinny być określone w ramach czasowych, np. "za 2 lata", "za 4 miesiące". Daje to motywację i sprawia, że cele są bardziej namacalne.

Zaletą ustalania planów jest to, że są one odpowiednie zarówno dla dużych, jak i małych firm.