2. Określenie celu

2.3. Analiza

To zadanie obejmuje przestrzeganie harmonogramu, czyli terminowe wykonywanie codziennych zadań, które zostały zaplanowane. W przypadku poczucia, że nie są one realizowane, należy zachować spokój i znaleźć rozwiązanie problemu. Nie należy nastawiać się na natychmiastowy sukces, bo w przeciwnym razie przy pierwszej trudności można stracić motywację i zrezygnować.

Analiza wykonanych zadań i dotychczasowych wyników pomoże osiągnąć cel i dostosować plan na wypadek, gdyby nie podążał w zaplanowanym kierunku.