4.4.4 Jak zbudować plan?

Site: CPD Course
Course: Interculturality (pl)
Book: 4.4.4 Jak zbudować plan?
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 21 April 2024, 2:04 AM

1. Definicja

Pierwszym krokiem w tworzeniu dobrego planu jest zrozumienie czym jest sam plan

Plan można zdefiniować jako zbiór celów, zadań do osiągnięcia w określonym czasie. Dlatego powinien obejmować zasoby, które należy rozdysponować w celu zapewnienia powodzenia planu. Wszystko zaczyna się od planowania „gdzie i jak”.


2. Określenie celu

Cele powinny być jasne i zawierać konkretne terminy, aby były skuteczne.

Efektywne cele podsumowuje angielski akronim SMART. Oznacza, że cele powinny być:

Konkretne (Specific): cel powinien być jasno określony: np. „Chcę zwiększyć obroty o 15% w ciągu 2 lat poprzez tworzenie partnerstw i sojuszy na rynku amerykańskim”, a nie „Chcę, aby moja firma była bardziej rentowna”.

Mierzalne (Measurable): nalezy określić ilościowo swój cel, aby wiedzieć, kiedy zostanie osiągnięty (patrz powyższy przykład).

Osiągalne (Attainable): cele powinny być ambitne i stanowić wyzwanie, ale nie mogą być nierealne do wykonania: np. "Chcę, by moja firma kosmetyczna wyprodukowała linię kremów dla lokalnej sieci sklepów", a nie "Za 5 lat moja firma będzie największym producentem kremów w Europie".

Adekwatne (Relevant): cele powinny mieć na celu poprawę obecnej sytuacji.

Okresowe (Time): cele powinny być określone w ramach czasowych, np. "za 2 lata", "za 4 miesiące". Daje to motywację i sprawia, że cele są bardziej namacalne.

Zaletą ustalania planów jest to, że są one odpowiednie zarówno dla dużych, jak i małych firm.


2.1. Zasoby potrzebne do osiągnięcia celów

Należy przeanalizować zasoby potrzebne do osiągnięcia swoich mini-celów.

Ta część wymaga możliwości analizy i obliczeń. Można użyć narzędzi ilościowych do analizy trendów, statystyk, wysokości i fluktuacji.


2.2. Działania

Tworząc plan, należy zadać sobie pytanie, jakie zadania należy regularnie wykonywać, aby osiągnąć swój cel? Na przykład: "Co i jak muszę zrobić, by wzmocnić swoją pozycję na rynku?".

Ta część jest często powiązana z działaniami marketingowymi; choć może również wspierać procedury kontroli jakości i obsługi klienta, na przykład poprzez monitorowanie stopnia zadowolenia klientów.


2.3. Analiza

To zadanie obejmuje przestrzeganie harmonogramu, czyli terminowe wykonywanie codziennych zadań, które zostały zaplanowane. W przypadku poczucia, że nie są one realizowane, należy zachować spokój i znaleźć rozwiązanie problemu. Nie należy nastawiać się na natychmiastowy sukces, bo w przeciwnym razie przy pierwszej trudności można stracić motywację i zrezygnować.

Analiza wykonanych zadań i dotychczasowych wyników pomoże osiągnąć cel i dostosować plan na wypadek, gdyby nie podążał w zaplanowanym kierunku.